Den gode dinosaurien - - (9789157028013) Bokhandel böcker ojqgru5155-Böcker

Den gode dinosaurien - - (9789157028013) Bokhandel böcker ojqgru5155-Böcker

Nuckan - Malin Lindrödh - böcker (9789113086927) BokhandelMyndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.The Traitor Prince - C. J. rödwine - böcker (9780062652980) Bokhandel

Om MSB

Den ädla konsten att vara elak- SIGNERAD - Dag Öhrlund Lars Thunell - böcker (9789188529497) Bokhandel
Nytt från MSB
2019-05-23 kl. 12:56
Källkritiskt tänkande är ett bra sätt att skydda sig från att påverkas av desinformation.Infinite Jest - David Foster Wallace - pocket (9780349121086) Bokhandel MSB tipsar dig om hur du gör för att tänka källkritiskt.
Angels & Demons - Dan brun - böcker (9780743493468) Bokhandel
2019-05-23 kl. 09:27
En panel med bland andra inrikesminister Mikael Damberg och Beatrice Ask (M) diskuterade vad som behövs för att räddningstjänst bättre ska kunna möta konsekvenser av klimatförändringar, nytt säkerhetspolitiskt läge med mera. Find and Use Your Inner Power - Emmet Fox - böcker (9780062504074) Bokhandel
Ulysses - James Joyce - böcker (9781720324164) Bokhandel
2019-05-22 kl. 11:20
Den 19-20 november arrangeras Mötesplats Samhällssäkerhet för femte gången på Kistamässan i StockholmAvatar Tuner Vol. 2 - Yu Godai - böcker (9781939326409) Bokhandel. MSB medverkar som partner tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
2019-05-21 kl. 10:41
MSB är medarrangör av årets Brandkonferens som startar i dag.When I Arrived at the Castle - Emily Carroll - böcker (9781927668689) Bokhandel Tema är innovation och förändring och MSB medverkar aktivt i programmet.
Serious Moonlight - Jenn Bennett - böcker (9781534425149) Bokhandel

Den gode dinosaurien - - (9789157028013) Bokhandel böcker ojqgru5155-Böcker

Attack on Titan - Hajime Isayama - böcker (9781612625478) Bokhandel 2019-05-20 kl. 15:30
Idag lanserar MSB en ny resurs för att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering i den internationella insatsverksamheten. Monstret och människorna - Mats Strandberg - böcker (9789129692839) BokhandelI MSB:s insatser har all personal ett ansvar att bidra till att främja jämställdhet. För att stödja detta arbete har myndigheten tagit fram MSB Gender Equality Toolkit som ska fungera som ett uppslagsverk med praktiska tips, råd och exempel på hur ett jämställdhetsperspektiv kan integreras i olika arbetsområden inom krishantering och fredsfrämjande arbete. De polyglotta älskarna - Lina Wolff - böcker (9789100156626) Bokhandel
2019-05-20 kl. 11:32
Förra årets varma sommar återspeglas i statistiken över räddningstjänstens insatser. Under 2018 ökade framförallt antalet insatser till bränder i skog och mark jämfört med 2017. Antalet insatser till drunkningar och drunkningstillbud ökade också. Legionen - Julie Kagawa - pocket (9789150931013) Bokhandel
 
The Total Money Makeover A Proven Plan for Financial Fitness - Dave Ramsey - böcker (9781491522981) Bokhandel