del Norte - Matthew Harms - böcker Bokhandel (9781947474109) Camino nemydy2504-Böcker

del Norte - Matthew Harms - böcker Bokhandel (9781947474109) Camino nemydy2504-Böcker

Mary Fisher Or the Quaker Maiden and the Grand Turk - A. Quaker - böcker (9781722192860) BokhandelMyndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.Stockholm från början - Jonathan Lindström - böcker (9789170312373) Bokhandel

Om MSB

The röd Scrolls of Magic - Cassandra Clare Wesley Chu - böcker (9781471162145) Bokhandel
Nytt från MSB
2019-05-23 kl. 12:56
Källkritiskt tänkande är ett bra sätt att skydda sig från att påverkas av desinformation.The Year of Magical Thinking - Joan Didion - böcker (9781400043149) Bokhandel MSB tipsar dig om hur du gör för att tänka källkritiskt.
Bergtrollens nya hem - Jan Lööf - böcker (9789178030279) Bokhandel
2019-05-23 kl. 09:27
En panel med bland andra inrikesminister Mikael Damberg och Beatrice Ask (M) diskuterade vad som behövs för att räddningstjänst bättre ska kunna möta konsekvenser av klimatförändringar, nytt säkerhetspolitiskt läge med mera. Tillbaka till Pompeji - Kim M. Kimselius - böcker (9789186485955) Bokhandel
Den lilla bokhandeln runt hörnet - Jenny Colgan - böcker (9789176793237) Bokhandel
2019-05-22 kl. 11:20
Den 19-20 november arrangeras Mötesplats Samhällssäkerhet för femte gången på Kistamässan i StockholmVirka steg för steg - Sally Harding - böcker (9789186289898) Bokhandel. MSB medverkar som partner tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
2019-05-21 kl. 10:41
MSB är medarrangör av årets Brandkonferens som startar i dag.Ett hopplöst fall - Jeff Kinney - böcker (9789163872235) Bokhandel Tema är innovation och förändring och MSB medverkar aktivt i programmet.
Technicals Non-Standard Tactical Vehicles from the Great Toyota War to Modern Special Forces - Leigh Neville Peter Dennis - böcker (9781472822512) Bokhandel

del Norte - Matthew Harms - böcker Bokhandel (9781947474109) Camino nemydy2504-Böcker

After the Snow - S. D. Crockett - böcker (9781250016768) Bokhandel 2019-05-20 kl. 15:30
Idag lanserar MSB en ny resurs för att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering i den internationella insatsverksamheten. Light Is the New svart - Rebecca Campbell - pocket (9781781805015) BokhandelI MSB:s insatser har all personal ett ansvar att bidra till att främja jämställdhet. För att stödja detta arbete har myndigheten tagit fram MSB Gender Equality Toolkit som ska fungera som ett uppslagsverk med praktiska tips, råd och exempel på hur ett jämställdhetsperspektiv kan integreras i olika arbetsområden inom krishantering och fredsfrämjande arbete. Huden allt om vårt största organ - Yael Adler - pocket (9789113092409) Bokhandel
2019-05-20 kl. 11:32
Förra årets varma sommar återspeglas i statistiken över räddningstjänstens insatser. Under 2018 ökade framförallt antalet insatser till bränder i skog och mark jämfört med 2017. Antalet insatser till drunkningar och drunkningstillbud ökade också. The Quick and Easy Way to Effective Speaking - Dale Carnegie - böcker (9789388118347) Bokhandel
 

 

 

Det lilla bageriet på strandpromenaden - Jenny Colgan - pocket (9789176910177) Bokhandel
 

House of Suns - Alastair Reynolds - pocket (9780575082373) Bokhandel
Fotbollstvillingarna. Dribbla skjut rädda - Måns Gahrton - böcker (9789150221589) Bokhandel Barnens Bibel - Anne de Vries - böcker (9789173170284) Bokhandel
 

 

Warriors 1. Stormen kommer - Erin Hunter - böcker (9789176292921) Bokhandel