21 Traps Need to Avoid in Dating & Relationships - Brian Nox Brian Keephimattracted - böcker (9781542519038) Bokhandel You nemydy5129-Böcker

21 Traps Need to Avoid in Dating & Relationships - Brian Nox Brian Keephimattracted - böcker (9781542519038) Bokhandel You nemydy5129-Böcker

Tackla hatet om näthat hot - och hur du skyddar dig - Rebecka Bohlin - böcker (9789170378805) BokhandelMyndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.Lady Smoke - Laura Sebastian - böcker (9781524767105) Bokhandel

Om MSB

A Wander Through Wartime London Five Wlks Revisiting the Blitz - Clive Harris Neil Bright - böcker (9781848841727) Bokhandel
Nytt från MSB
2019-05-23 kl. 12:56
Källkritiskt tänkande är ett bra sätt att skydda sig från att påverkas av desinformation.Smultrongården livet och smakerna - Eva Eriksson - böcker (9789185815715) Bokhandel MSB tipsar dig om hur du gör för att tänka källkritiskt.
Vad Lilla Anna sparade på - Inger Sandberg Lasse Sandberg - böcker (9789129696882) Bokhandel
2019-05-23 kl. 09:27
En panel med bland andra inrikesminister Mikael Damberg och Beatrice Ask (M) diskuterade vad som behövs för att räddningstjänst bättre ska kunna möta konsekvenser av klimatförändringar, nytt säkerhetspolitiskt läge med mera. Födelsedagspresenten - Jan Lööf - böcker (9789178032495) Bokhandel
Hatets triangel - Henrik Bromander - böcker (9789198370911) Bokhandel
2019-05-22 kl. 11:20
Den 19-20 november arrangeras Mötesplats Samhällssäkerhet för femte gången på Kistamässan i StockholmRocky volym 15 - Martin Kellerman - böcker (9789186003074) Bokhandel. MSB medverkar som partner tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
2019-05-21 kl. 10:41
MSB är medarrangör av årets Brandkonferens som startar i dag.Bibliometrics and Research Evaluation - Yves Gingras - böcker (9780262035125) Bokhandel Tema är innovation och förändring och MSB medverkar aktivt i programmet.
Min lilla station (bok pussel och trätåg) - - böcker (9789171662828) Bokhandel

21 Traps Need to Avoid in Dating & Relationships - Brian Nox Brian Keephimattracted - böcker (9781542519038) Bokhandel You nemydy5129-Böcker

Mutant år noll. Rollformulärsblock - - böcker (9789187222559) Bokhandel 2019-05-20 kl. 15:30
Idag lanserar MSB en ny resurs för att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering i den internationella insatsverksamheten. En handlingens man - Margaret Moore - böcker (9789150941050) BokhandelI MSB:s insatser har all personal ett ansvar att bidra till att främja jämställdhet. För att stödja detta arbete har myndigheten tagit fram MSB Gender Equality Toolkit som ska fungera som ett uppslagsverk med praktiska tips, råd och exempel på hur ett jämställdhetsperspektiv kan integreras i olika arbetsområden inom krishantering och fredsfrämjande arbete. Ich habe gar keine Enkel - Renate Bergmann - pocket (9783499274343) Bokhandel
2019-05-20 kl. 11:32
Förra årets varma sommar återspeglas i statistiken över räddningstjänstens insatser. Under 2018 ökade framförallt antalet insatser till bränder i skog och mark jämfört med 2017. Antalet insatser till drunkningar och drunkningstillbud ökade också. Tokyo Ghoul re Vol. 10 - Sui Ishida - böcker (9781421598253) Bokhandel